?

Log in

 
 
31 May 2011 @ 10:21 pm
Wallpaper - YUI Can't buy my love  


1280x1024

One size only. I'm still not good at this kind :">
 
 
My Heaven: Home
Cool & Soul: artisticartistic
Melodies of Life: Winding Road - YUI
 
 
 
Tomoya Yamashita: Sakurai Shoyamashitatrang on May 31st, 2011 06:21 pm (UTC)
Beautiful.
Yumi: YUI - I loved yesterdayshouri_yumi on June 1st, 2011 02:18 am (UTC)
*Chọt chọt*
Tomoya Yamashita: Sakurai Shoyamashitatrang on June 1st, 2011 06:24 pm (UTC)
Sak =))
Yumi: YUI - I loved yesterdayshouri_yumi on June 2nd, 2011 01:46 am (UTC)
*Chọt chọt chọt chọt* =))=))
Tomoya Yamashita: Sakurai Shoyamashitatrang on June 2nd, 2011 02:34 pm (UTC)
E bẩu ko thích bị chọt mà cứ đi kích động ss chọt e thế là sao hử? :-w
Yumi: YUI - I loved yesterdayshouri_yumi on June 2nd, 2011 04:18 pm (UTC)
Em không thích bị chọt chứ em đâu có không thích chọt người khác =))=))=))
Tomoya Yamashita: Sakurai Shoyamashitatrang on June 3rd, 2011 06:07 am (UTC)
Tuần sau bít tay ss >_