?

Log in

 
 
01 June 2011 @ 06:34 pm
Wallpaper - Jun CUT  


1280x1024 || 1280x800

Scan: thanks to arashi_yuuki 
 
 
My Heaven: Home
Cool & Soul: cheerfulcheerful
Melodies of Life: Mikazuki - Ayaka
 
 
 
Sammy: Junsam_love_sky on June 1st, 2011 01:03 pm (UTC)
Ây già, đúng là chị thi xong phởn quá nhỉ ;)) *chớp chớp chớp*
Yumi: Jun - an.anshouri_yumi on June 1st, 2011 01:05 pm (UTC)
Ừ, thi xong nên phởn nặng :))
Nhưng mà em đừng chớp gì hết =))
memole18memole18 on June 1st, 2011 04:26 pm (UTC)
Love it
Thank u for sharing
Yumi: Arashi - Looking for troubleshouri_yumi on June 1st, 2011 04:28 pm (UTC)
You're welcome :)
pqnoarashipqnoarashi on June 2nd, 2011 04:50 am (UTC)
kya! *--*! thankyousomuch!
Yumi: Nino - Konsekishouri_yumi on June 2nd, 2011 05:26 am (UTC)
You're welcome :D